Tagi: do 20Mb

Zwiększamy zasięg

Uruchomiliśmy nowy nadajnik, który swoim zasięgiem zapewni dostęp do internetu dla mieszkańców Rudnika mieszkających przy ulicach: Bukowa, Blakówka i Starcówka.