Kontakt

Aby skorzystać z szybkiego dostępu do sieci Internet w miejscowościach Jawornik, Rudnik, skontaktuj się z nami.

Dane firmy:

MAG-NET Tomasz Magiera
Rudnik, ul. Centralna 517
32-440 Sułkowice
NIP 681-185-98-25

Nr w rejestrze UKE: 9663,  Nr konta: 48 1140 2004 0000 3702 7373 6939

e-mail: info[m.a.ł.p.a]mag-net.com.pl

Znaki [m.a.ł.p.a] zastąp symbolem @

tel. 607 916 313