Czy urządzenia powinny być wyłączane w czasie burzy?

Tak. W czasie burzy urządzenia powinny być bezwzględnie wyłączane. Zarówno zasilanie, jak i kable sieci komputerowej. W trakcie burz mogą występować przerwy w dostępie do sieci Internet. Spowodowane jest to wyłączaniem urządzeń bazowych, w celu ochrony przed uszkodzeniami.